วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

Bless Thailand Prayer Network

เปิดงาน วันเสาร์ที่ 14 พย.ตั้งแต่เวลา 18.00-21.00 น.
วันอธิษฐานแห่งชาติ วันอาทิตย์ที่ 15 พย.นี้ ลานหน้าเซ็นทรัลเวิร์ด

เวลา 15.00 น. พร้อมกันเพื่อจัดขบวน (สวมเสื้อสีขาว)
เวลา 16.00 -18.00 น. เดินอธิษฐานอวยพร
เวลา 18.00 -20.00 น. งานอธิษฐานแห่งชาติ ที่เวทีกลางแจ้ง

วันอธิษฐาน แห่งชาติปีนี้เราจะรวมตัวใหญ่หน้าเซ็นทรัลเวิร์ลฝั่งพระราม 1
หน้าออฟฟิตทาวเวอร์เพื่ออธิษฐานเผื่อประเทศไทยและ โดยเริ่มเดินจากลานเซ็นทรัลเวิลด์
ไปทางถนนราชประสงค์ ประตูน้ำ เลี้ยวซ้ายผ่านพันทิพย์พล่าซ่า ราชเทวี
ผ่านสะพานหัวช้าง สยาม พารากอน กลับสู่ลานเซ็นทรัลเวิลด์
เพื่อนมัสการพระเจ้าและอธิษฐานอวยพระประเทศไทยร่วมกัน

เว็บไซต์ blessthailand.net (วันอธิษฐานแห่งชาติจะมีการถ่ายทอดสดตลอดรายการผ่านทางเว็บไซด์นี้)